Gazeta darmowych ogłoszeń prywatnych
Oferty pracy oraz niekomercyjne ogłoszenia od osób prywatnych są bezpłatne!. Ogłoszenia towarzyskie i matrymonialne są płatne i przyjmujemy wyłącznie SMS'em. Każde ogłoszenie publikowane jest w gazecie przez okres 1 miesiąca.

Ogłoszenie matrymonialne

Wyślij SMS: BAZ.TrescOgloszenia
na numer 7368

Całkowity koszt SMS'a 3 zł + VAT (3,69 zł brutto)

Ogłoszenie towarzyskie

Wyślij SMS: BAZ.TrescOgloszenia
na numer 7968

Całkowity koszt SMS'a 9 zł + VAT (11,07 zł brutto)

Zasięg Bazy Ogłoszeń